Tvrtka Hofa grupa d.o.o. osnovana je 2010. godine. Osnovna djelatnost nam je distribucija boje u prahu za plastifikaciju metala na podru?ju Republike Hrvatske. Zastupamo proizvo?a?a Akzo Nobel - Interpon, koji je trenutno najve?i svjetski proizvo?a? boja u prahu.

Akzo Nobel je 2010. preuzeo poslovanje i proizvodnju Rohm and Haas, nekadašnji Pulveriac.

U našem programu nudimo sve vrste boja u prahu prema RAL karti, NCS i PANTONE i veliki izbor specijalnih efekata.

Na adresi našeg sjedišta nalazi se i skladište s kojeg vam u najkra?em vremenu mo?emo isporu?iti naru?eno. Radi što optimalnije ponude mo?ete ispuniti i poslati upit.

Studio Imago