Tvrtka Hofa grupa d.o.o. osnovana je 2010. godine. Osnovna djelatnost nam je distribucija boje u prahu za plastifikaciju metala na podru?ju Republike Hrvatske. Zastupamo proizvo?a?a Akzo Nobel - Interpon, koji je trenutno najve?i svjetski proizvo?a? boja u prahu.

Akzo Nobel je 2010. preuzeo poslovanje i proizvodnju Rohm and Haas, nekadašnji Pulveriac.

U našem programu nudimo sve vrste boja u prahu prema RAL karti, NCS i PANTONE i veliki izbor specijalnih efekata.

Na adresi našeg sjedišta nalazi se i skladište s kojeg vam u najkra?em vremenu mo?emo isporu?iti naru?eno. Radi što optimalnije ponude mo?ete ispuniti i poslati upit.

Studio Imago
how to hide lace front wig unprocessed virgin human hair wigs real wigs instant weave human hair uk supernova hair wigs hair extensions uk how to style transitioning hair after washing the hair shop northwich human hair wigs hair clinic london hair dryer and straightener set sale human hair extensions how to hide thinning hair in the front s noilite tape in hair extensions real hair wigs